Dịch cúm do virus Corona mới sẽ gây ra hai cú sốc về cung và cầu chi các nền kinh tế, Akira Kawamoto, Cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản bình luận.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT