Hàng không Việt Nam dần ra khỏi "vùng thời tiết xấu" với sự phục hồi từ thị trường nội địa và tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT