Mối đe doạ lớn nhất với các hãng bay không phải là con số hàng nghìn tỉ đồng thua lỗ, mà là thiếu nguồn tiền hoạt động và thanh toán các khoản nợ.

(Ảnh: Vietnam Airlines)
(Ảnh: Vietnam Airlines)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT