COVID-19 như một cơn bão. Dù tan phần nào nhưng vùng thời tiết xấu nó tạo ra vẫn khiến các hãng hàng không gặp nguy hiểm. Trong khi, họ bắt buộc phải bay qua, không có lựa chọn nào khác.

Hàng hãng không quốc gia Việt Nam đứng trước nguy cơ hết tiền. Ảnh: Vietnam Airlines
Hàng hãng không quốc gia Việt Nam đứng trước nguy cơ hết tiền. Ảnh: Vietnam Airlines

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT