Chu kỳ thăng trầm của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu có thể đã chạm ngưỡng thấp nhất và đang có dấu hiệu khởi sắc, phản ánh qua tình hình xuất khẩu thiết bị bán dẫn của Hàn Quốc.

Samsung - một công ty Hàn Quốc dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Ảnh: Shutterstock
Samsung - một công ty Hàn Quốc dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT