Tổng giám đốc Grab Việt Nam và Tổng giám đốc Grab Financial Group Việt Nam đều rời vị trí.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý