Trong một hợp tác mới đây do Grab công bố, siêu ứng dụng này sẽ hợp tác với Unilever để tạo ra cửa hàng ảo bán hàng trên ứng dụng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Ảnh: Grab
Ảnh: Grab

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT