Siêu kỳ lân tại Đông Nam Á - Grab công bố kế hoạch gọi thêm 2 tỉ USD, đồng thời thực hiện ít nhất 6 thương vụ M&A tại Đông Nam Á trong năm 2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT