Việc ngừng hợp tác có thể khiến hãng điện thoại của Trung Quốc sẽ không còn nhận được các bản cập nhật phần mềm Android từ Google nữa.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT