Dữ liệu - nguồn dầu mỏ mới trong hầu hết các ngành nghề kinh tế, đang âm thầm được tạo ra hàng ngày bởi những công nhân dữ liệu với mức lương chưa đến 200 USD/tháng.

Một bên là nhân viên dán nhãn dữ liệu, một bên là màn hình làm việc, nơi mỗi hình ảnh về con người và đồ vật đều được gán nhãn chi tiết nhằm dạy học cho AI. Ảnh: Yan Gong/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Một bên là nhân viên dán nhãn dữ liệu, một bên là màn hình làm việc, nơi mỗi hình ảnh về con người và đồ vật đều được gán nhãn chi tiết nhằm dạy học cho AI. Ảnh: Yan Gong/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT