Loại trái cây tiêu thụ phổ biến nhất trên thế giới đang được lai tạo và tạo giống mới, với khả năng kháng bệnh, canh tác hữu cơ và không biến đổi gien (non GMO).

Giống chuối Pointe d’Or được trưng bày tại Triển lãm Nông nghiệp Paris 2020.
Giống chuối Pointe d’Or được trưng bày tại Triển lãm Nông nghiệp Paris 2020.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý