Loại trái cây tiêu thụ phổ biến nhất trên thế giới đang được lai tạo và tạo giống mới, với khả năng kháng bệnh, canh tác hữu cơ và không biến đổi gien (non GMO).

Giống chuối Pointe d’Or được trưng bày tại Triển lãm Nông nghiệp Paris 2020.
Giống chuối Pointe d’Or được trưng bày tại Triển lãm Nông nghiệp Paris 2020.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT