Ứng dụng di động nhanh chóng và tiện lợi là xu hướng để thu hút khách hàng trẻ - những người cũng có nhiều yêu cầu khác cao hơn cho các dịch vụ tài chính.

Thanh toán tự động qua điện thoại di động bằng ứng dụng của Mastercard. Ảnh: Mastercard
Thanh toán tự động qua điện thoại di động bằng ứng dụng của Mastercard. Ảnh: Mastercard

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT