Nhu cầu và yêu cầu của người tiêu dùng trẻ Trung Quốc đang khiến các thương hiệu làm đẹp quốc tế phải thay đổi để phục vụ khách hàng của mình.

Ảnh: Sorbis/Shutter Stock
Ảnh: Sorbis/Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT