Các ngân hàng đa quốc gia đưa ra lệnh cấm nhân viên trú tại khách sạn do hoàng gia Brunei sở hữu, do đạo luật hà khắc, phạt tội chết với người đồng tính và ngoại tình.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT