Nền kinh tế hiện đại được liên kết với nhau bằng vô số hợp đồng. Các công cụ lý thuyết mới của Oliver Hart và Bengt Holmström - hai chủ nhân của giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2016...

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT