Trong bối cảnh lệnh cấm vận của Mỹ đối với Huawei đang làm thay đổi cục diện ngành chế tạo chip, Samsung và TSMC đua nhau mở rộng công suất và phát triển các sản phẩm ưu việt hơn.

Nano City - Cơ sở sản xuất chip của Samsung tại Pyeongtaek, phía nam Seoul, nơi dự kiến sẽ bắt đầu dây chuyền sản xuất chip 5 nanomet từ nửa sau năm 2021. Nguồn: Samsung
Nano City - Cơ sở sản xuất chip của Samsung tại Pyeongtaek, phía nam Seoul, nơi dự kiến sẽ bắt đầu dây chuyền sản xuất chip 5 nanomet từ nửa sau năm 2021. Nguồn: Samsung

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT