Lần đầu tiên trong lịch sử hai lần hạ lãi suất khẩn cấp cách nhau chưa tới hai tuần, khi cuộc họp chính thức chỉ còn vài ngày nữa.

FED hạ lãi suất khẩn cấp lần hai sau chưa đầy hai tuần. (Ảnh: FED).
FED hạ lãi suất khẩn cấp lần hai sau chưa đầy hai tuần. (Ảnh: FED).

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý