Thông qua việc đầu tư vào Gojek, các công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới muốn tiếp cận tới hàng triệu doanh nghiệp, người dùng tại Indonesia vài khu vực Đông Nam Á.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT