Đợt phát hành đầu tiên với giá trị gần 50 tỉ đồng đã được chào bán thành công.

Tiếp nối thành công của lần phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên vào tháng 8 năm 2019mới đây Công ty cổ phần kinh doanh F88 đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu đầu tiên năm 2020 với giá trị gần 50 tỉ đồng. Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch huy động thêm 200 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp của F88. Trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản, dưới hình thức bút toán điện tử, có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất thực tế 12,5% và trái chủ được nhận trái tức ba tháng/lần. 

F88
Bên trong quầy giao dịch tại F88 (Ảnh: F88)

F88 cho biết kế hoạch huy động 200 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ này được tư vấn, phát hành bởi Công ty cổ phần chứng khoán MB và chia thành ba đợt phát hành. Đối tượng mua trái phiếu chủ yếu là các nhà đầu tư trong nước. Công ty này cho biết số tiền thu được từ các đợt phát hành sẽ được F88 dành toàn bộ vào việc bổ sung quy mô vốn hoạt động, mở rộng mạng lưới phòng giao dịch trong kế hoạch phát triển 300 phòng giao dịch năm 2020. 

F88 bắt đầu phát triển vượt trội từ năm 2017 sau khi nhận được sự rót vốn của hai quỹ đầu tư Mekong Capital và Granite Oak. Tính đến nay F88 đã đưa vào hoạt động 145 phòng dịch ở 10 tỉnh thành, tăng hơn ba lần so với năm 2018. Dự kiến năm 2020, F88 sẽ đột phá tăng gần năm lần so với năm 2019, đạt 300 phòng giao dịch ở 40 tỉnh thành trên cả nước. Năm 2019, F88 đã giải ngân lũy kế 1.538 tỉ đồng và dự kiến năm 2020 giải ngân gần 3.000 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2019. 

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2020, F88 đang từng bước nỗ lực xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp dựa trên việc phát triển con người, nâng cao các kỹ năng mềm, nghiệp vụ cho nhân viên, xây dựng nguồn lực nhân sự có chất lượng thông qua việc thu hút các nhân tài đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong công ty; cũng như tăng cường nguồn lực tài chính từ các cổ đông và thông qua việc huy động vốn từ thị trường trái phiếu.

Sự phát triển nhanh và hiệu quả của một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay cầm cố tài sản suốt ba năm giúp F88 nhận được nhiều thiện cảm và quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công của F88 giúp công ty tăng được quy mô hoạt động và tạo cơ hội đầu tư hiệu quả cho các nhà đầu tư. Với đà phát triển như hiện nay, F88 chắc chắn sẽ là chuỗi cho vay cầm cố tài sản có quy mô lớn nhất và hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Thông tin doanh nghiệp