Ecuador - quốc gia xuất khẩu chuối lớn nhất thế giới với kim ngạch hàng năm trên 3 tỉ USD, đã đạt mức tăng trưởng gần 10% ngay trong quý I.2020.

Toty Banana - doanh nghiệp địa phương Ecuador chuyên trồng và xuất khẩu chuối (Ảnh: Toty Banana)
Toty Banana - doanh nghiệp địa phương Ecuador chuyên trồng và xuất khẩu chuối (Ảnh: Toty Banana)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT