Chưa từng sản xuất khẩu trang, giờ đây đơn hàng xuất khẩu sản phẩm này đang là liều thuốc quan trọng cho Tổng Công ty May 10 trong giai đoạn đại dịch.

Buồng khử khuẩn cho công nhân viên do May 10 chế tạo cuối tháng 3.2020. (Ảnh: May 10)
Buồng khử khuẩn cho công nhân viên do May 10 chế tạo cuối tháng 3.2020. (Ảnh: May 10)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT