Các công ty sản xuất chip lớn như Intel và TSMC, do đối mặt với gia tăng chi phí để duy trì lợi thế cạnh tranh, đang cân nhắc trợ giúp đi kèm ràng buộc của chính phủ Mỹ.

Chính phủ Mỹ có thể can thiệp sâu hơn vào việc kinh doanh chip của các nhà sản xuất lớn bao gồm Intel và TSMC. Ảnh: Intel
Chính phủ Mỹ có thể can thiệp sâu hơn vào việc kinh doanh chip của các nhà sản xuất lớn bao gồm Intel và TSMC. Ảnh: Intel

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT