Tadashi Yanai, CEO Tập đoàn Fast Retailing, nhà bán lẻ thời trang của nhãn hàng Uniqlo, cảnh báo tác động dài hạn của COVID-19 tới vận hành doanh nghiệp.

Tadashi Yanai, CEO của Fast Retailing - Ảnh: Fast Retailing
Tadashi Yanai, CEO của Fast Retailing - Ảnh: Fast Retailing

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT