Dự luật S.945 có thể khiến các công ty công nghệ Trung Quốc phải hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ hoặc ngừng huy động vốn từ các nhà đầu tư Mỹ.

 

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT