Ứng dụng của dữ liệu lớn và sự đổi mới của IoT (internet vạn vật) đang nhanh chóng làm thay đổi lĩnh vực tài chính, đồng thời cho phép tiếp cận gần hơn với khách hàng.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT