Lượng vốn rút khỏi thị trường cổ phiếu lên mức kỷ lục, để tìm nơi trú ẩn ở các tài sản an toàn hơn như trái phiếu hay vàng trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT