Tờ Reuters đưa tin Bộ Thương mại Mỹ đã sửa đổi lệnh cấm, cho phép các công ty Mỹ hợp tác với Huawei nhằm thiết lập các tiêu chuẩn cho mạng 5G thế hệ kế tiếp.

Các lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei, nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc đồng thời cũng gây bất lợi trong việc thiết lập tiêu chuẩn mạng 5G của chính nước Mỹ. Ảnh: Shutterstock
Các lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei, nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc đồng thời cũng gây bất lợi trong việc thiết lập tiêu chuẩn mạng 5G của chính nước Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT