Chính phủ Indonesia đã bổ nhiệm ông Nadiem Makarim - nhà sáng lập, CEO của Gojek vào vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia vào ngày 23.10.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT