Những chỉ số về vận tải đường biển đang thể hiện một châu Á sôi động cả ở lĩnh vực sản xuất và thương mại.

Ảnh: Bảo Zoãn.
Ảnh: Bảo Zoãn.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT