Cảng tổng hợp container đầu tiên của Trà Vinh sẽ là cửa ngõ giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng thay vì phải chuyển lên TP.HCM như trước.

Cửa Định An là nơi sông Hậu đổ ra biển. Từ Cần Thơ có thể đi thẳng xuống đây dọc theo kênh Quan Bố Chánh.
Cửa Định An là nơi sông Hậu đổ ra biển. Từ Cần Thơ có thể đi thẳng xuống đây dọc theo kênh Quan Bố Chánh.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý