Lần đầu tiên cỗ máy tìm kiếm lớn nhất công bố doanh thu điện toán đám mây, đạt gần 9 tỉ USD năm 2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý