Chiếm trên một nửa doanh thu năm tài chính 2019, việc sụt giảm của iPhone khiến Apple giảm 2% doanh thu cho dù các mảng kinh doanh khác vẫn tăng trưởng.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT