Gần như toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát của HSBC tin rằng doanh số sẽ được cải thiện trong năm tới.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT