Các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đăng ký mua cổ phiếu quỹ trong giai đoạn thị trường giảm giá mạnh.

Tín hiệu mua cổ phiếu quỹ chứng tỏ rằng doanh nghiệp vẫn còn tiền, để mua vào cổ phiếu khi giá rẻ. (Cảng Phước Long - Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)
Tín hiệu mua cổ phiếu quỹ chứng tỏ rằng doanh nghiệp vẫn còn tiền, để mua vào cổ phiếu khi giá rẻ. (Cảng Phước Long - Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý