Việc Trung Quốc bất ngờ kéo dài thời gian đóng cửa tại cửa khẩu biên giới Bằng Tường, khiến cho nông sản xuất khẩu của miền Tây Nam Bộ phải bán tháo giá rẻ giữa chừng.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý