Trước mắt, các mặt hàng nhu yếu phẩm đang đem về lợi nhuận doanh thu lớn. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ lo lắng dịch bệnh sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu năm 2020.

 

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT