Trước những biến động của thị trường tài chính toàn cầu, chính sách tiền tệ Việt Nam 10 năm qua, dù thu được nhiều thành công, vẫn cần thay đổi để đạt mục tiêu dài hạn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan chịu trách nhiệm chính về chính sách tiền tệ quốc gia. Ảnh: Bảo Zoãn.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan chịu trách nhiệm chính về chính sách tiền tệ quốc gia. Ảnh: Bảo Zoãn.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT