WHO đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch virus Corona. Đối với doanh nghiệp, dưới đây là một số gợi ý để tiếp tục hoạt động sản xuất – kinh doanh bình thường.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý