Việt Nam là điểm đến lý tưởng để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời nhờ nhu cầu sử dụng điện cao và nỗ lực chính phủ của Việt Nam để chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc
Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT