Sau đại dịch COVID-19, nhiều nhà đầu tư có thể xem xét lại các quyết định đầu tư và phân bổ vốn, tính bền vững có thể trở thành trọng tâm trong triết lí đầu tư.

Ngày càng nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu tin rằng các công ty có sự kết hợp giữa mô hình tài chính, thực tiễn kinh doanh và mô hình kinh doanh có tính bền vững sẽ mang lại lợi nhuận vượt mức cho các cổ đông. Ảnh: Shutterstock
Ngày càng nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu tin rằng các công ty có sự kết hợp giữa mô hình tài chính, thực tiễn kinh doanh và mô hình kinh doanh có tính bền vững sẽ mang lại lợi nhuận vượt mức cho các cổ đông. Ảnh: Shutterstock

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT