Loạt hình bộ đôi, một bên là các lao động làm công việc dán nhãn và bên kia là những màn hình họ đang chăm chú vào, đã khai thác sự mâu thuẫn của công nghệ tự động hóa

Ảnh: Yang Gong
Ảnh: Yang Gong

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT