Trong thập kỷ tới, ngành bán lẻ sẽ thay đổi theo xu hướng hình thành các liên minh hay tạo hệ sinh thái trong chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Xuân Trường tại Workshop Dữ liệu và Công nghệ trong Tương lai của bán lẻ do Tạp chí Nhà Quản Lý tổ chức ngày 19.12.2019.
Ông Nguyễn Xuân Trường tại Workshop Dữ liệu và Công nghệ trong Tương lai của bán lẻ do Tạp chí Nhà Quản Lý tổ chức ngày 19.12.2019.

Bài viết này nằm trong chuyên mục dành riêng cho độc giả đặt tạp chí dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản VIP để đọc bài viết này và nhận được tất cả quyền lợi dài hạn: