Trả mặt bằng hoặc đối diện áp lực giá thuê là hai lựa chọn của các nhà bán lẻ Hồng Kông trong nỗ lực khắc phục tình trạng sụt giảm du khách lục địa.

Thuế tiêu thụ giảm, người tiêu dùng lục địa chuyển sang mua hàng xa xỉ chuyển sang mua hàng trong nước, làm giảm nhu cầu sang Hồng Kông mua sắm. Ảnh: Shutterstock
Thuế tiêu thụ giảm, người tiêu dùng lục địa chuyển sang mua hàng xa xỉ chuyển sang mua hàng trong nước, làm giảm nhu cầu sang Hồng Kông mua sắm. Ảnh: Shutterstock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT