Cải Mép - Thị Vải sẽ thêm một cảng mới tham gia cuộc đua lấp đầy công suất từ năm 2021.

Một góc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải: Ảnh: Shutterstock.
Một góc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải: Ảnh: Shutterstock.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT