Khi các quốc gia cố thủ trong nước, đại dịch đe dọa các nền tảng của toàn cầu hóa.

Cảng Cát Lái, TpHCM (Ảnh:  Nguyễn Quang Ngọc)
Cảng Cát Lái, TpHCM (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT