COVID-19 đáng sợ thật. Nhưng nền kinh tế đã tê liệt còn đáng sợ hơn thế. Hơn 80% thu nhập của Manila hoa lệ gói gọn trong bàn tay giới thượng lưu chỉ chiếm chưa đến 20% dân số.

Những người vô gia cư tại Manila tránh dịch bằng những giấc ngủ.
Những người vô gia cư tại Manila tránh dịch bằng những giấc ngủ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT