Các thỏa thuận và dòng tiền đầu tư vào lĩnh vực Fintech trong quý I sụt giảm so với cùng kỳ 2019, phản ánh bất định của toàn thị trường và dự báo khó khăn trong thời gian tới.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT