Saudi Aramco đã phục hồi sản xuất nhanh hơn dự kiến, chỉ 10 ngày sau khi máy bay không người lái tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của công ty.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT