Richard Li - con trai tỉ phú Hồng Kông Lý Gia Thành vừa sang Việt Nam trong thương vụ mua lại công ty bảo hiểm từ Vietcombank - một trong năm ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT