Đọc Dịch hạch, chúng ta sẽ ngạc nhiên vì sự quen thuộc trong những ghi chép của Albert Camus với thực tại mà thế giới đang đối mặt: nỗi sợ hãi, sự chia rẽ, thiếu vắng tinh thần duy lý...

Bìa cuốn sách Dịch hạch, ấn bản tiếng Pháp, được phát hành dưới dạng bản mềm, đọc trên máy đọc sách của Amazon.
Bìa cuốn sách Dịch hạch, ấn bản tiếng Pháp, được phát hành dưới dạng bản mềm, đọc trên máy đọc sách của Amazon.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT